Kancelář projektu
Křížkovského 10
771 80 Olomouc
+420 585 633 344

Hlavní řešitel
Mgr. Daniel Nemrava, Ph. D.
+420 585 633 342
dnemrava@hotmail.com Kontakty

s14-last-pozvanka-web-cz.jpg

Přejít na program konference

O projektu

Latinskoamerická studia (LAST) je projekt realizovaný Katedrou romanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Katedrou politologie a evropských studií, Katedrou sociologie a andragogiky Filozofické fakulty a Katedrou politologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.

Projekt LAST je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) Strukturálních fondů EU.

Cílem projektu je vytvořit mezioborovou platformu pro komplexní studium latinskoamerického regionu se zapojením českých a zahraničních odborníků z oborů románské filologie, filologie se zaměřením na aplikovanou ekonomii, politologie, historie a kulturní antropologie.

Projekt usiluje o propojení univerzitních pracovišť v ČR, jejichž studijní programy jsou do značné míry zaměřeny na problematiku Latinské Ameriky, o podporu málo rozvinuté spolupráce na úrovni společné inovace studijních programů, tvorby a výměny studijních materiálů a samotné výuky 58 inovovaných předmětů.

Díky inovacím a organizaci společné výuky realizujeme jedinečný studijní program, který jako jediný v rámci celé ČR nabízí ucelené mezioborové studium Latinské Ameriky zahrnující hispánské, lusofonní a frankofonní regiony. Výuka bude doplněna o přednášky zahraničních expertů. Cílovou skupinou jsou studenti Univerzity Palackého v Olomouci a Univerzity Hradec Králové. V průběhu tří let bude podpořeno nejméně 960 studentů a výuku zajistí minimálně 19 odborných pracovníků.

Projekt byl doporučen k financování s dotací v celkové výši 17,3 mil. Kč.

Události

Klíčové aktivity

Harmonogram projektu1) Inovace sylabů a tvorba sylabů nových předmětů Podrobný popis realizace klíčové aktivityVe spolupráci s partnerem inovujeme nebo nově vytvoříme..
zobrazit více informací

Partner projektu

FF UHK má dlouhodobé zkušenosti s vysokoškolským vzděláváním studentů v magisterských a doktorských programech. V současnosti FF UHK zabezpečuje čtyři..
zobrazit více informací

Dny lusofonní kultury

V rámci projektu Latinskomerická studia jako platforma mezioborové a meziuniverzitní spolupráce se uskuteční Dny lusofonní kultury. akce proběhne ve dnech 3.-6. 11. 2014 v prostarách Katedry… celý článek..

Konference SEFOC

Katedra romanistiky a projekt Latinskoamerická studia jako platforma mezioborové a meziuniverzitní spolupráce spolupořádají konfereci Searching for Culture (SEFOC), která se uskuteční 16.-17.… celý článek..