Kancelář projektu
Křížkovského 10
771 80 Olomouc
+420 585 633 344

Hlavní řešitel
Mgr. Daniel Nemrava, Ph. D.
+420 585 633 342
dnemrava@hotmail.com Kontakty

Klíčové aktivity

Harmonogram projektu

1) Inovace sylabů a tvorba sylabů nových předmětů 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity

Ve spolupráci s partnerem inovujeme nebo nově vytvoříme 58 sylabů předmětů s důrazem na interdisciplinaritu. Na partnerských univerzitách budou vytvořeny mezioborové skupiny, v nichž budou zastoupeni odborníci za jednotlivé obory všech zúčastněných pracovišť, a to v následující kombinaci: politologie-literatura, politologie-lingvistika, politologie-historie a kultura. Všechny předměty určené k inovaci budou těmito pevně stanovenými skupinami odborníků inovovány, a to dle charakteru a potřeb daných předmětů. Například předmět Latinskoamerická literatura IV bude inovován se silným důrazem na politicko-kulturní kontext, který sestaví a učebními pomůckami opatří odborníci příslušné mezioborové skupiny. Na stejném principu proběhne příprava ostatních předmětů. Tytéž skupiny budou paralelně pracovat na tvorbě sylabů společných předmětů tak, aby byly jednotlivé obory rovnoměrně zastoupeny. Spolupráce bude probíhat formou pravidelných konzultací a společných schůzek. Dle stejných pravidel bude zřízen výukový portál na bázi programu Moodle. Univerita Hradec Králové disponuje e-learnigovým portálem WebCT, který umožní umístění výukových materiálů na internet a rozšíří interaktivní formu výuky určenou primárně části cílové skupiny, kterou tvoří posluchači kombinovaného studia na Univerzitě Hradec Králové.

2) Příprava výukových podpor

Podrobný popis realizace klíčové aktivity

Během realizace projektu řešitelský tým vydá minimálně 10 publikačních výstupů: skripta, monografie, antologie málo dostupné beletrie (poezie, próza, esej), které budou primárně určeny k výuce. K podpoře jejich přípravy budou využity krátkodobé pobyty na zahraničních univerzitách a knihovnách (plán zahraničních cest tvoří přílohu tohoto projektu). Vytvořené výukové materiály budou se týkat témat výhradně spojených s inovovanými předměty z oblasti lingvistiky, literatury, politiky, historie a kulturní antropologie, které budou vzájemně provázané. Všechny tato výukové materiály zůstanou v inovovaných programech zařazeny jako doporučená literatura i po ukončení realizace projektu. Pro předměty vyučované na Univerzitě Hradec Králové vzniknou elektronické readery, které studentům umožní efektivní zapojení do výuky a v jejichž rámci bude dostupná povinná a doplňující četba k inovovaným předmětům. Tyto readery budou dostupné na e-learningovém portálu WebCT. Kromě přípravy vlastních výukových podpor budou jednotlivé týmy ke každému předmětu sestavovat aktualizovaný seznam primární a sekundární literatury.

3) Výuka inovovaných a nově vytvořených předmětů

Podrobný popis realizace klíčové aktivity

Ve spolupráci s partnerem proběhne výuka 58 inovovaných a nově vytvořených předmětů a to následujícím způsobem:

Během trvání projektu budou postupně otevřeny všechny zahrnuté kurzy.

3 semestrální kurzy budou společné pro všechna pracoviště. Jejich obsahem bude téma Latinské Ameriky nahlížené ze tří základních úhlů: politický, kulturní a historický, které odpovídají třem etapám kurzu. Výuku všech tří etap na všech pracovištích zajistí členové smíšeného realizačního týmu partnerských univerzit, a to zejména blokovou výukou.

Každé pracoviště v rámci svých studijních oborů bude realizovat výuku ostatních inovovaných předmětů ve spolupráci s vybraným odborníkem z partnerské univerzity. Forma spolupráce se bude lišit dle charakteristiky jednotlivých kurzů (dílčí výuka, konzultace).

V rámci výuky a pro její doplnění budou zorganizovány dvě odborné konference pro cílovou skupinu (především posluchače magisterského a doktorského studia), tj. každé pracoviště zorganizuje jednu konferenci, která bude tematicky zaměřena na latinskoamerická studia. Předpokládá se aktivní účast cílové skupiny.

V rámci výuky bude na partnerských univerzitách uspořádáno minimálně 20 přednášek zahraničních expertů.

Dny lusofonní kultury

V rámci projektu Latinskomerická studia jako platforma mezioborové a meziuniverzitní spolupráce se uskuteční Dny lusofonní kultury. akce proběhne ve dnech 3.-6. 11. 2014 v prostarách Katedry… celý článek..

Konference SEFOC

Katedra romanistiky a projekt Latinskoamerická studia jako platforma mezioborové a meziuniverzitní spolupráce spolupořádají konfereci Searching for Culture (SEFOC), která se uskuteční 16.-17.… celý článek..