Kancelář projektu
Křížkovského 10
771 80 Olomouc
+420 585 633 344

Hlavní řešitel
Mgr. Daniel Nemrava, Ph. D.
+420 585 633 342
dnemrava@hotmail.com Kontakty

Partner projektu

logo-uhk-ff-web.png

FF UHK má dlouhodobé zkušenosti s vysokoškolským vzděláváním studentů v magisterských a doktorských programech. V současnosti FF UHK zabezpečuje čtyři Ph.D. programy v oborech Archeologie, České a československé dějiny, Africká studia a Latinskoamerická studia.

Na fakultě působí přední odborníci v oboru politologie, filozofie, historie, sociologie a afrických a latinskoamerických studií. Mezi jinými můžeme uvést např. prof. Lubomíra Brokla, prof. Jaroslava Peregrina, prof. Zdeňka Kárníka, doc. Vlastimila Fialu, doc. Jana Klímu a řadu dalších.

Zmínění odborníci mají dlouholeté zkušenosti v práci s cílovou skupinou magisterských studentů, přičemž většina z nich je zapojena do doktorských programů studia jako vyučující a vedoucí doktorských prací. Dále napomáhají na FF UHK rozvíjet vědu a výzkum a stojí včele řešitelských týmů, do kterých zapojují nejnadanější začínající badatele.

Dny lusofonní kultury

V rámci projektu Latinskomerická studia jako platforma mezioborové a meziuniverzitní spolupráce se uskuteční Dny lusofonní kultury. akce proběhne ve dnech 3.-6. 11. 2014 v prostarách Katedry… celý článek..

Konference SEFOC

Katedra romanistiky a projekt Latinskoamerická studia jako platforma mezioborové a meziuniverzitní spolupráce spolupořádají konfereci Searching for Culture (SEFOC), která se uskuteční 16.-17.… celý článek..