Kancelář projektu
Křížkovského 10
771 80 Olomouc
+420 585 633 344

Hlavní řešitel
Mgr. Daniel Nemrava, Ph. D.
+420 585 633 342
dnemrava@hotmail.com Kontakty

Pro média

Tiskové zprávy a další..

11. května 2012

1. mezinárodní kolokvium latinskoamerických studií v českých médiích

“La violencia no es patrimonio de Latinoamérica”

“El sexo es el único espacio de libertad en Cuba”

7. května 2012

1. mezinárodní kolokvium latinskoamerických studií v českých médiích

Destacados escritores y expertos miran a Latinoamérica desde Olomouc

“Para un escritor la sociedad conflictiva de Latinoamérica es un paraíso”

6. května 2012

1. mezinárodní kolokvium latinskoamerických studií: Literatura a politika. Současné pohledy.

Ve dnech 4. 5. - 6. 5. 2012 se uskutečnilo v prostorách Uměleckého centra UP 1. mezinárodní kolokvium latinskoamerických studií, kterého se zúčastnilo 15 světově uznávaných přednášejích z ciziny (Argentina, Brazílie, Francie, Kuba,  Mexiko, Německo, Peru, Španělsko, USA) a 1 domácí odbornice. Mezi jinými nás poctil svou návštěvou významný peruánský spisovatel Alonso Cueto či jeden z nejdůležitějších současných argentinských spisovatelů Mempo Giardinelli. Z významných badatelů k nám zavítal prof. Karl Kohut z Katolické univerzity v Eichstätt-Ingolstadtu a Emil Volek z University of Arizona. Velmi si ceníme i návštevy jednoho z nejuznávanějších mexických historiků Enriqueho Florescana.

Celá akce byla podpořena z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky. Pro olomouckou  hispanistiku tak začíná nové období intenzivního rozvoje. Díky mezinárodnímu kolokviu se otvírají dveře pro spolupráci s Univerzitou v Toulouse II - Mirail a mexickou Veracruzskou univerzitou. 

V jednotlivých panelech byly probírány zejména následující tematické okruhy:

  • Násilí v současné literatuře a narativní strategie

V tomto bloku se hovořilo především o „exilu“ a s ním spojenou tématikou odcizení, vykořeněnosti, psychické dislokace atd. Spolu s tématem násilí se probíralo nejen násilí politické, nýbrž i sexuální transgrese atd.

  • Utopicko-politické projekty a literatura

V tomto bloku se reflektoval střet utopických vizí s „pravdou“ a latinskoamerickou realitou napříč historií. Během setkání vyvstávaly následující otázky: Lze dnes hovořit o utopiích v latinskoamerickém prostoru? Lze hovořit o krizi utopistického žánru? Jakým způsobem se zobrazuje téma utopie v dnešní latinskoamerické literatuře a v jakých významech?

  • Spisovatel a politická angažovanost

V extraliterární rovině jsme se ptali, zdali je v latinskoamerickém kontextu možné psát politickou či angažovanou literaturu a zároveň si zachovat tvůrčí svobodu.

V příštím roce se uskuteční 2. ročník mezinárodního kolokvia zaměřeného na lingvistiku a její vztah k politice.

Fotografie z celé akce lze shlédnout zde   

 

20. března 2012

Návštěva prof. Uedy z Tokijské univerzity

20. března 2012 přednesl významný japonský odborník Hiroto Ueda z Katedry španělského jazyka, lingvistiky a informatiky Tokijské univerzity dvě lingvistické přednášky pro studenty Katedry romanistiky FF UP. Pan Ueda přijel v rámci projektu Latinskoamerická studia jako platforma mezioborové a meziuniverzitní spolupráce, který řeší Katedra romanistiky od počátku roku 2012. Projekt je hrazen z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky.

První přednáška nazvaná “Las raíces de la variación fonológica y morfosintáctica del español en América” byla zaměřena převážně na osvětlení povahy a původu španělských nepřízvučných osobních zájmen třetí osoby se le/se les. Druhý příspěvek nazvaný "Geografía de la lengua española: Variación léxica en el español del mundo. Proyecto Varilex” byl pak věnován metodám výzkumu lexika pomocí počítačových metod a matematické analýzy. Pan Ueda rovněž představil výzkumný projekt Varilex, u jehož zrodu stál.

Přednáška prof. Uedy byla první ze série inovací studijních oborů, které nabízí Katedra romanistiky.

1. ledna 2012

Katedra romanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci spouští projekt Latinskoamerická studia

Katedra romanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Katedrou politologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové spustila 1. ledna 2012 projekt Latinskoamerická studia jako platforma mezioborové a meziuniverzitní spolupráce, který si klade za cíl inovovat více než 50 předmětů studijních oborů španělské, portugalské a francouzské filologie. Projekt je hrazen z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky. Celková výše dotace přesahuje 17 miliónů korun.

Inovace spočívají v propojení jazykovědy, literatury a politologie, což umožní studentům zkoumat komplexněji umělecké dílo i jazyk v politickém a sociálním kontextu. Jak se v latinskoamerické literatuře odrážejí politické utopie 20. století? Jaký pohled poskytuje na období diktatur? Jaké je postavení indiánských jazyků v jednotlivých zemích? Tyto a jiné otázky zodpoví připravované kurzy. Z inovací bude mít prospěch více než 900 studentů obou pracovišt.

V rámci inovací vznikne i řada učebnic a studijních materiálů.  Projekt rovněž přinese zlepšení technického vybavení pracovišť a učeben. Již v květnu 2012 proběhne na Univerzitě Palackého mezinárodní kolokvium na téma literatura a politika, kterého se zúčastní světově významní spisovatelé a akademici z Latinské Ameriky, USA a Evropy.   

Dny lusofonní kultury

V rámci projektu Latinskomerická studia jako platforma mezioborové a meziuniverzitní spolupráce se uskuteční Dny lusofonní kultury. akce proběhne ve dnech 3.-6. 11. 2014 v prostarách Katedry… celý článek..

Konference SEFOC

Katedra romanistiky a projekt Latinskoamerická studia jako platforma mezioborové a meziuniverzitní spolupráce spolupořádají konfereci Searching for Culture (SEFOC), která se uskuteční 16.-17.… celý článek..